Lou Ottens in zijn tuin in 2007, tijdens een interview voor De Ingenieur, het blad van het Nederlands Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Bron: Jordi Huisman, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Wij nemen met veel verdriet afscheid van oud-voorzitter ir. Lou Ottens. Hij is op 6 maart overleden op 94- jarige leeftijd. Lou werd in 1988 de opvolger van Albert Schaafsma en vervulde het voorzitterschap tot 1991. In die periode werd de naam NEVEM veranderd in vLm [Vereniging Logistiek Management].

Jaren later werd hem gevraagd naar zijn ervaringen in die tijd als voorzitter en, bescheiden als hij altijd was, zei hij: ’ik herinner me mijn voorzitterschap niet als een voorbeeld van originele of belangrijke initiatieven, die de vereniging hebben opgestuwd in de vaart der volkeren’.

Eerder had Lou een succesvolle loopbaan bij Philips gehad: hij was nauw betrokken bij de uitvinding van de muziekcassette en de Compact Disc. Voor hij in 1986 met pensioen ging had hij belangrijke logistieke projecten geleid op het terreinen als voorraadverlaging, doorlooptijdverkorting in de assemblage, invoering van MRP II en JIT.

Hij vervulde de rol als voorzitter van onze vereniging tot 1991. Onder zijn voorzitterschap bestudeerde een werkgroep de relatie tussen de logistieke functie en het productie-innovatieproces. 

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van een zevental bedrijven en de Technische Universiteit Eindhoven, onder wie prof.ir. C.H. Botter. Het resultaat van de studie werd, met een voorwoord van Ottens, gepubliceerd in het boek Logistiek vriendelijk ontwerpen.