Loading...

De Persoonlijke Logistiek Prijs is een oeuvreprijs voor iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de logistieke bewustwording en vooruitgang in Nederland. De prijs wordt incidenteel toegekend voor een life-time toewijding aan de logistieke zaak in woord, daad en geschrift. Voor wetenschappers geldt de bijzondere eis dat de persoon in kwestie ‘school’ heeft gemaakt. In 2015 werd de prijs toegekend aan Emeritus hoogleraar Ad van Goor. Hij werd voorgegaan door Prof. drs. M.J. Ploos van Amstel (2005), Prof. ir. C. Botter (2000) en Prof Ir. G.J. Sharman (1995).

Prof. Ir. G.J. Sharman
Prof. Ir. G.J. Sharman 1995
Graham Sharman joined McKinsey & Company in 1971, becoming a Director in 1984. He has concentrated on investigations in the areas of business strategy and operations effectiveness improvement, including the area of integrated logistics. In 1982, he was appointed to head the Firm’s practice development center in integrated logistics. In addition he has directed studies fora number of public bodies, major airport, an automobile company and an express parcel and freight carrier.

In 1994, he was invited to take a part-time professorship at the Technica! University of Eindhoven, focusing on international value-added logistics. In 1995, he joined the supervisory board of the Baan Company, a provider of ERP packaged software to manufacturing and distributing companies. Also in 1995, Graham Sharman was awarded the National logistics price by the Dutch association for Logistics Management.

Prof. Ir. C.H. BOTTER
Prof. Ir. C.H. BOTTER2000
Botter studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft en maakte de hele ontwikkeling van het vakgebied logistiek van nabij mee vanaf hij in 1965 bij Philips begon. In 1970 schreef hij hier de managementklassieker “Industrie en organisatie: een verkenningstocht”.

In 1971 werd hij gewoon hoogleraar in de interne bedrijfsorganisatie aan de Afdeling der Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven, waarbij hij de rede “Ondernemingsdoeleinden : opstellen en verwezenlijken” uitsprak. In 1992 ging hij met emeritaat.

Hij is mede-oprichter en tien jaar lang voorzitter geweest van de Vereniging Logistiek Management (VLM). Hij is tevens voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement, en de NEVI Research Stichting.

In 2000 ontving Botter de Persoonlijke Logistieke Prijs, een ereprijs van de Vereniging Logistiek Management en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement, omdat hij jarenlang actief is geweest met het opleiden van logistici, onder andere als voorzitter van de tweejarige postdoctorale opleiding ‘Ontwerpen van logistieke besturingssystemen’ aan de TU Eindhoven.

Constant Botter zat in de periode 1981-1982 een korte tijd in de Eindhovense gemeenteraad namens D66.

Prof. Jhr. drs. M.J. Ploos van Amstel
Prof. Jhr. drs. M.J. Ploos van Amstel2005
Toegekend door de Jury van de Nederlandse Logistiek Prijs van vereniging Logistiek management op 3 november 2005.

Ploos van Amstel is zijn logistieke carrière in zijn diensttijd begonnen als materieelofficier bij de Luchtmacht. Zijn eerste (echte) baan was bij Philips: de bevoorrading van Zuid-Amerikaanse fabrieken. Daarna is hij in verkoop en logistiek verder gegaan bij het metaalbedrijf Everts en vd Weide. Vervolgens is hij door oud vLm voorzitter en later erelid ir.Schaafsma uitgenodigd om bij Philips bij de centrale afdeling Technische Organisatie en Efficiency te komen werken, waar hij zich onder leiding van, nu emeritus hoogleraar Prof.ir. Monhemius en later bij, nu eveneens emeritus hoogleraar Prof.ir.Botter heeft verdiept in de productielogistiek en later de internationale distributielogistiek van Philips.
Na een zijstap naar de NKF heeft ir. Schaafsma Ploos van Amstel teruggehaald naar de afdeling Organisatie & Efficiency van Philips Nederland.

In die tijd heeft hij in samenwerking met Graham Sharman van McKinsey, gewerkt aan verbeteringen in de internationale distributielogistiek van Philips. Van daaruit was het een logische stap naar de afdeling Corporate Forwarding van Philips.
Intussen studeerde Ploos van Amstel af als organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Vanuit zijn werk bij Philips werd hij, vooral door ir. Schaafsma en Graham Sharman, uitgedaagd om zijn concepten aan het papier toe te vertrouwen. Wat eerst interne publicaties waren over kostenbeheersing, economic trade off’s, productkarakteristieken en pijplijnbeheersing, werden later internationale publicaties. Dit leidde tot een fellowship van de National Council of Physical Distribution Management NCPDM, wat later CLM (Council of Logistics Management) en vervolgens CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals) werd, een erkenning voor zijn werk op internationaal niveau.

Via zijn vele internationale presentaties kwam hij in contact met de wetenschappelijke wereld via onder meer Ad van Goor, Martin Christopher en David Farmer. Met Farmer kwam ook het eerste Engelstalige boek tot stand: Effective pipeline management. Met Ad van Goor en zoon Walther werd de basis gelegd voor meerdere boeken: ‘Fysieke distributie: denken in toegevoegde waarde’, ‘Werken met distributielogistiek’ en ‘European distribution and supply chain logistics’. Terecht werd wel gekscherend gesproken over de boeken van de vader, de zoon en de heilige geest. Ook was hij redacteur van onder meer de praktijkboeken “Magazijnen en Distributiecentra” en “Transport en Logistiek”.

Kennis delen met jonge professionals was voor Ploos van Amstel belangrijk.
Hij was meer dan 15 jaar betrokken bij de MIG (Manager Integrale Goederenstroombesturing) en de latere EMLOG opleiding (European Master Logistician).

Meer dan 10 jaar was hij een drijvende kracht voor de TIAS MTL studie (Tilburg Institute Academical Studies Manager Transport en Logistieke Dienstverlening), zowel als docent (zelfs gekozen tot beste docent van alle Postdoctorale TIAS opleidingen), als lid van de raad van advies en als gewaardeerd en gevreesd lid van de examencommissie.
Samen met Hugo Roos, gaf hij de vLm FDM cursus (Fysieke Distributie Management).
Ploos van Amstel gaf les aan vele Nederlandse, Duitse en Belgische Universiteiten en heeft meer dan 200 congressen toegesproken of als dagvoorzitter geleid. Zijn geliefde doelgroep was die van de Controllers. Die begrepen perfect de link tussen de markt, de logistiek en geldstromen.

In 1989 werd hij deeltijd hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven, eerst als sectieleider, later als vakgroepvoorzitter. Drie promoties kwamen onder zijn leiding tot stand: Sander de Leeuw, Bart Vos (nu hoogleraar in Tilburg) en Dick van Damme (nu lector aan de Universiteit van Amsterdam).

Naast zijn werk als hoogleraar was hij betrokken bij de ontwikkeling van de Brabantse logistieke sector in het BRAVO-project, Hij was lid van de Betuweroutecommissie en adviseur bij het Verkeer en Waterstaat project Transportbesparing.

De belangrijkste inhoudelijke bijdrage van Ploos ligt vooral op het vlak van kostenbeheersing, pijplijnbeheersing en niet in de laatste plaats de erkenning dat productkarakteristieken als waardedichtheid, verpakkingsdichtheid en landspecificiteit een belangrijke rol spelen bij de inrichting van logistieke netwerken. Zeer vaak wordt in scripties verwezen naar de “Ploos-matrix”. Daarin wordt het verband tussen enerzijds waardedichtheid en verpakkingsdichtheid en anderzijds transportkosten, rentekosten en opslagkosten aangegeven.

Ons gewaardeerd lid is in 2014 overleden.

Prof. dr. A.R. van Goor
Prof. dr. A.R. van Goor2015
Toegekend door de Jury van de Nederlandse Logistiek Prijs van vereniging Logistiek management op 12 november 2015.
Van Goor studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bleef hier nog zo’n vijftien jaar werken bij de Faculteit der Economische Wetenschappen met onderwijs en onderzoek op de vakgebieden logistiek, marketing en retailing.

Van 1986 tot 1992 was hij als hoogleraar bedrijfskunde aan de Open Universiteit te Heerlen, en gaf hier inhoud aan de vakgebieden logistiek en marketing. Vanaf 1992 tot en met 2011 is hij hoogleraar Logistiek geweest aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 1998 tot 2005 was hij tevens hoogleraar Logistiek aan de Universiteit Nyenrode.

Sinds 1984 was hij parttime werkzaam als managementconsultant en belast met projecten op het gebied van de distributielogistiek en SCM in uiteenlopende branches; vanaf 1992 onder de eigen naam Largo B.V. te Amersfoort. Daarnaast is hij redacteur geweest van de Kennisbanken Logistiek en Supply Chain Management.

Van Goor was ook in verschillende administratieve functies actief bij de Vereniging Logistiek Management en bij de VEDIS, de Vereniging voor Distributie Economie. Hij was verder lid van de Europese Logistieke Associatie (ELA) en de Amerikaanse beroepsorganisatie Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).

Ons gewaardeerd erelid is in 2020 overleden.