Loading...

Jaarlijks komen alle vertegenwoordigers van alle VLM Communities bij elkaar om de plannen te bespreken en vast te stellen op welke manier kruisbestuiving kan plaatsvinden. Ook landelijke VLM evenementen worden in nauwe samenwerking met de VLM Communities georganiseerd. Iedere VLM Community levert een bijdrage aan de vereniging en haar leden. Denk hierbij aan een seminar, een bedrijfsbezoek of een workshop.

Thema communities

Communities voor doelgroepen

Logistieke tafels

De unieke VLM Logistieke Tafels komen tijdens een diner of borrel samen om over specifieke logistieke thema’s te praten of te luisteren naar een tafelspreker die een bepaald thema presenteert. Ook is het mogelijk om als tafel bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek bij één van de tafelleden te organiseren of een (service) project (hands-on of het genereren van funding) op te zetten of een workshop tijdens een VLM event aan te bieden.

Een VLM logistiek Tafel bestaat uit ongeveer 10 – 15 VLM leden met diverse logistieke disciplines, die op basis van eigen behoefte een netwerk vormen binnen een regio waarbinnen ze actief zijn (wonen/werken).