Loading...

vLm hoopt met deze prijs studenten en leerinstellingen te stimuleren een topprestatie neer te zetten en zo de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen.

Met goedkeuring van de opleidingsmanager kan elke leerinstelling haar beste scriptie voordragen (verdediging t/m oktober). Zo krijgt de student de kans zijn of haar resultaten te presenteren aan een groter publiek en de onderwijsinstelling te promoten. De scripties kunnen worden ingestuurd tot en met 1 november.

De jury beoordeelt de scripties en kiest van beide categorieën de drie beste scripties uit. De bachelor- en masterscripties worden separaat beoordeeld door twee verschillende jury’s. Bij de bachelorscriptie wordt bijvoorbeeld gekeken naar toegevoegde waarde voor de organisatie en oplossing van praktische problemen. Bij de masterscripties is een duidelijke bijdrage aan de wetenschap en innovatie van groot belang.

Tijdens het Logistiek Management Congres vindt de uitreiking plaats.

Bachelor

Raoul van Groenewoud
Raoul van Groenewoud2013
Nonhlanhla Dube2014
Hugo Woudenberg
Hugo Woudenberg2015
Nadja Luck
Nadja Luck2016
Michel Hensen
Michel Hensen2018
Charlotte van Beijterveld
Charlotte van Beijterveld2019

Master

Jasper Schuijbroek
Jasper Schuijbroek2011
Jelle de Vries
Jelle de Vries2013
Jaap Arts
Jaap Arts2014
Alina Stroie
Alina Stroie2015
Marije Noordhoek
Marije Noordhoek2016
Sander Siemons
Sander Siemons2018
Pieter Bremmer
Pieter Bremmer2019

Criteria Nederlandse Bachelor scriptieprijs Logistiek

Kandidaten

 • Afstudeerscriptie van een HBO of WO-bachelor programma van een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs
 • De scriptie is Nederlandstalig of Engelstalig
 • Door 1 persoon of maximaal 2 personen geschreven

Onderwerp

 • Behandelt een specifiek organisatieprobleem of een probleem van een groep van bedrijven
 • Past theorieën uit de Logistiek (in brede zin, zie hieronder) toe in de specifieke situatie

Toegevoegde waarde

 • Uit de conclusies en aanbevelingen blijkt overduidelijk de waarde van het onderzoek voor de betreffende organisatie(s). Dit komt tot uiting in een duidelijk aangegeven (en waar mogelijk gekwantificeerd) verbeter-potentieel.
 • Creativiteit in het vinden van oplossingen voor praktische problemen en innovatief in het doorbreken van verouderde denkbeelden.
 • Het onderzoek is interessant voor een bredere groep van bedrijven en voor de beroepsgroep van logistiek en supply chain managers
 • De scriptie sluit aan bij de vraagstukken waarmee hedendaagse organisaties geconfronteerd worden en speelt in die zin in op de aanwezige behoefte in de markt.

Proces

 • Scriptie is duidelijk gestructureerd, er is een heldere probleemstelling en een duidelijke onderzoeksaanpak.
 • Er wordt gebruik gemaakt van en verwezen naar de relevante (academische) literatuur.
 • De scriptie is goed en prettig leesbaar, er is een duidelijke samenvatting en het geheel beslaat ongeveer 50 pagina’s (exclusief appendices).

Presentatie en discussie

Tijdens de finale wordt de kandidaten gevraagd hun scriptie resultaten te presenteren en vragen te beantwoorden. De kwaliteit van deze “verdediging” telt mee in de beslissing welke scriptie uiteindelijk de Nederlandse Bachelor Scriptieprijs Logistiek wint.

Criteria Master thesis

Candidates

 • Master Thesis of a Dutch university-level (MSc or MA) program.
 • English language.
 • Written by 1 (or possibly 2) students.

Topic

 • Discusses a topic that is relevant to the wider field of Logistics (see list below).
 • Can be a topic of academic interest, of practical relevance and ideally a combination of both.
 • The thesis has a high ambition level which is demonstrated by the scope and complexity of problem and/or complexity of research field (policy-wise, organization-wise, technicalwise, etc.)

Added value

 • Strong contribution to, and relevance for, the academic community and/or the practice of Logistics.
 • Demonstrates creativity in finding new solutions for current Logistics challenges.
 • Innovative either in topic, in process or in results (in terms of level of own ideas, regeneration or deepening in respect to referenced or applied sources).

Process

 • Applies/reviews all relevant theories and/or methods and clearly demonstrates links with the relevant literature and shows how the work relates to work of others
 • Well motivated choice, and solid implementation, of research and design methods and techniques.
 • Strong methodological underpinning and reflection, high quality of argumentation and well-demonstrated general validity.
 • Demonstrates a high level of reflection: the critical judgement underlying research and/or design project.
 • The thesis is well-structured, has a high “readability” and shows perfection in the use of the English language.
 • The main body of the thesis is around 50 pages and includes a summary.

Topics in Logistics

The Bachelor / Master thesis is to discuss a topic in the wider field of Logistics, this includes (but is not excluded to) the following topics and areas

 • Agility
 • Construction logistics (Bouwlogistiek)
 • Control Towers
 • Customer service
 • (European) Distribution
 • E-logistics
 • Event logistics (Evenementenlogistiek)
 • Forecasting
 • Global Logistics
 • Healthcare logistics (Zorglogistiek)
 • Humanitarian Logistics
 • Inbound logistics (inkooplogistiek)
 • Information technology
 • RFID
 • Inventory management
 • (Key) Performance indicators
 • Leadership in Logistics
 • Lean, Six Sigma and other improvement techniques
 • Location issues
 • Logistics-Finance interface
 • Logistics Information Systems
 • Logistics-Marketing interface
 • Logistics-Purchasing interface
 • Logistics Services and Logistics
 • Service Providers
 • Main Ports
 • Harbor logistics
 • Operations Management
 • People in Logistics
 • Planning, S&OP
 • Physical distribution
 • Process design and analysis
 • Project management in Logistics
 • Promotions Logistics (actielogistiek)
 • Queuing (wachtrijen)
 • Spare Parts and service logistics
 • Supply Chain Management
 • Sustainability, CO2
 • Synchromodality
 • Transportation Routing
 • Warehousing