Over de Vereniging Logistiek Management

VLM is dé beroepsvereniging voor logistiek managers en specialisten en telt circa 800 leden. Onze doelstelling is het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomende) logistici door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring. VLM biedt de ‘infrastructuur’ voor het opbouwen van een logistiek netwerk.

De ervaringen die logistici uitwisselen met vakgenoten tijdens VLM-bijeenkomsten, seminars en excursies zorgen voor een verdieping van de logistieke kennis. Met ongeveer vier evenementen en bijeenkomsten per maand die worden georganiseerd door, voor en met leden uit het actieve VLM netwerk, is VLM een zeer actieve beroepsvereniging.

Missie en visie

Wie zijn wij?
Wij prikkelen en ondersteunen de logistiek & supply chain professional in iedere stap van zijn/haar carrière en dragen zo bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en het succes van organisaties.
Het vertrekpunt voor logistiek en supply chain professionals die willen excelleren in het vakgebied.

Waar staan wij voor?
Een onderscheidende, richtinggevende vereniging voor en door logistiek & supply chain professionals.
Door het bieden van kennis, een verrijkend netwerk, kwalificaties en prijzen stellen wij onze leden in staat te excelleren binnen het vakgebied.

0
Deelnemers VLM events
0
Unieke event bezoekers
0
Unieke bedrijven bij events
0
Bedrijven lid 2023
0
LinkedIn volgers
0
Twitter volgers
0
Facebook volgers
0
VLM LinkedIn Groep

Algemeen Bestuur

Roland Bulder
Roland BulderVoorzitter
Ted Peters
Ted PetersVicevoorzitter
Ton Otten
Ton OttenPenningmeester

Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester, benoemd door de ALV voor een periode van 2 jaar. Enkel de voorzitter en penningmeester zijn ingeschreven bij het KVK en gemachtigd overeenkomsten te sluiten namens de vereniging.

Dagelijks Bestuur

Het algemeen en dagelijks bestuur voeren de regie over de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Wij komen eens per maand met het volledige bijeen, daar schuiven dan ook de community voorzitters aan.

Een gratis VLM lidmaatschap zit inbegrepen bij deze rol als vrijwilliger.

Rosella Bok
Rosella BokDagelijks bestuurslid Events
Sinds 14 juli 2022 ben ik aangetreden als bestuurslid events. Het initiëren, organiseren en coördineren van landelijke evenementen, samen met onze communities en partners, behoort tot mijn rol. Zoals bijvoorbeeld ons jaarlijks congres met uitreiking van de prestigieuze Nederlandse Logistiek Prijs, maar ook het 50-jarig jubileumfeest in 2023.

Heb jij een idee voor een mooi evenement? Neem dan gerust even contact met mij op.

Jan Willem Proper
Jan Willem ProperDagelijks bestuurslid Human Capital
Sinds 1 december 2022 is Jan Willem aangetreden als bestuurslid Human Capital. Hij houdt zich bezig met een goede inhoudelijke afstemming van het werkveld met de JLN, alsmede hogescholen en universiteiten in Nederland voor o.a. het Topcoaches voor Toptalent en het Mentor-Mentee programma. Maar ook voor inhoudelijke uitwisseling van kennis tussen docenten.

Heb jij een idee hoe we nog meer kennis en kunde aan de sector kunnen toevoegen? Neem dan gerust even contact met mij op.

Oliver Rebollo
Oliver RebolloDagelijks bestuurslid vLm Awards
Als bestuurslid ondersteun ik onze vereniging graag door mensen en organisaties een podium te bieden. Ik zet graag mensen en organisaties in de schijnwerpers. Het coördineren van de diverse prijzen, samen met onze partners en jury’s, is mijn verantwoordelijkheid.

Heb jij een idee hoe we dit met elkaar kunnen vormgeven? Laat het mij dan even weten.

Chantal Schoen
Chantal SchoenCommunicatie & Media
Als adviseur Marketing & Communicatie help ik graag om het communicatie- en mediabeleid van vLm, samen met het verenigingsbureau, communities, regio’s en partners, vorm te geven.

Financiële Commissie

De Financiële Commissie controleert het Algemeen Bestuur en geeft input. Deze commissieleden houden toezicht op de financiële situatie, het jaarverslag en de budgettering. Jaarlijks geeft de commissie tijdens de ALV toelichting hierover aan de leden.

Jan-Paul Drenth
Jan-Paul DrenthCommissielid
Edgar Peet
Edgar PeetCommissielid
GEZOCHT!
GEZOCHT!Lid financiële commissie

Statuten

Ondersteuning

Profteams
ProfteamsVerenigingsmanagement
Voor ons verenigingsbureau hebben wij gekozen voor de PROFconnect service van Profteams.