Nederlandse Logistiek Prijs

vLm beloont elk jaar een logistiek bedrijf dat een uitzonderlijke prestatie in het vakgebied logistiek heeft neergezet. De winnaar krijgt de prijs voor een duidelijk innovatief project dat aantoonbaar succesvol is uitgevoerd. vLm wil met deze award de innovatie en professionalisering van de logistiek in Nederland stimuleren. De gelauwerde onderneming moet een inspiratiebron zijn en een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven vervullen.

Jury per 2023
Prof. dr. Jos van Hillegersberg (voorzitter)
Prof. dr. Wout Dullaert
Ing. Henk van Amstel
Diana Vink MA

Kandidaatstellingen?
Kandidaten voor de prijs kunnen per e-mail worden voorgedragen aan info@vlm.nl
Vergezeld de voordracht alstublieft van een korte motivatie en beoordeling aan de hand van de beoordelingscriteria.

Beoordelingscriteria:

  • Innovatief
  • Customer focused
  • Kosteneffectief
  • Mensgericht
  • Geïmplementeerd

  • Toetsbaar
  • Gepubliceerd

Eerdere winnaars NLP zijn: