vLm 50 jarig jubileum

Op donderdag 5 oktober 2023 is het 50-jarig jubileum
van VLM gevierd in het Evoluon, te Eindhoven.

Een mooie dag…

Wij kijken met veel plezier terug op een uitzonderlijk mooie dag, het vieren van ons 50-jarig jubileum met leden, oud-leden, bestuursleden, oud-bestuursleden, sponsoren en partners.

Met de invulling van een inspirerend en gezellig programma is er stilgestaan bij het feit dat ontwikkeling van de logistieke professional en het logistiek vakgebied al 50-jaar centraal staat bij vLm. En met de invulling van een nieuw bestuur in 2023 is vLm klaar voor de toekomst!

Tijdens de bestuurslunch met bestuursleden en oud-bestuursleden werden er vele mooie en ontroerende herinneringen opgehaald. Met de keynote speakers Björn Kuipers (FIFA, UEFA & KNVB Scheidsrechter), Justin van de Pas (Crowd management o.b.v. data in voetbal) en Marcel de Bor (HACK, waargebeurde bedrijfscase over cybercriminaliteit) beleefden de aanwezigen een inspirerend programma.

Tijdens een verassend moment werden enkele leden in het zonnetje gezet vanwege hun bijdrage aan het vakgebied of vrijwillige inzet aan onze vereniging. Deze Ereleden en Leden van verdienste verdienen dan ook op aparte profilering op onze website.

Het jubileum werd uiteraard, geheel op vLm wijze feestelijk, afgesloten met een hapje en een drankje op het ingerichte innovatieplein.

Dit is ook 50-jaar vLm…

Hessel Visser (> 30 jaar lid vLm)

Als technicus wilde ik in 1987 mijn kennis verbreden in de logistiek. Daarom werd ik graag lid van een logistieke vakvereniging, dat werd de NEVEM en later vLm! Ik heb met veel plezier in werk- en stuurgroepen en bestuur een steentje bijgedragen. Ik heb daarnaast met veel plezier meegewerkt aan de start van Jong Logistiek Nederland.

Samen met Ad van Goor heb ik veel logistieke boeken geschreven. Ad was vLm-lid van het eerste uur en een warm pleitbezorger voor het vakgebied logistiek. Ik vind het daarom een eer om voorzitter te zijn van de “Stichting in het spoor van Ad van Goor”.

Waarom ik nog steeds lid ben? Omdat kennis delen in een goed netwerk belangrijk is!

“Verbinden en logistieke praktijkvoorbeelden delen behoren tot mijn belangrijkste kernactiviteiten”.

Wout Verwoerd (> 30 jaar lid vLm)

Ik ben op 1 februari 1987 lid geworden bij de voorloper van de vLm, de NEVEM. Ik was destijds projectleider bij Digital Equipment Corporation (DEC). Een aantal leden van de vLm is toen bij ons op bezoek geweest. De club sprak mij aan. Ik ben toen direct lid geworden om kennis te delen en op te doen en om te netwerken.

Waarom het zinvol is om lid te zijn van vLm? Ervaring opdoen! Bijvoorbeeld zelf bedrijfsexcursies organiseren. En dan als toegevoegde waarde van tevoren studievragen aan de deelnemers stellen en deze nadien plenair bespreken. Zo leer je van elkaar, want onze sector is continue in beweging.

“Netwerken. Kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger”.

(op de foto uit 1999 vlnr: Wout Verwoerd, René van Luxemburg, Flip Detiger, Hans van Goor (voorzitter), Edwin Tuyn, Rob van Stratum en René van Erkelens

Zomaar een paar historische foto’s van 50-jaar vLm…