VLM organiseert 2 x per jaar een ALV

Begin juni – voorjaarsbijeenkomst met borrel

Vaste agendapunten:

  • Jaarcijfers vorig boekjaar incl. decharge verlening op voordracht van de financiële commissie
  • Lopende jaar qua events bespreken
  • Update op financiële cijfers lopende boekjaar

Begin december – eindejaar bijeenkomst met kerstborrel

Vaste agendapunten:

  • Terugblik op afgelopen jaar
  • Begroting incl. lidmaatschap tarief voor komende boekjaar wordt vastgesteld

De notulen zijn door leden op te vragen bij het verenigingsbureau.