2 x per jaar organiseren wij een ALV

Begin juni – voorjaarsbijeenkomst met borrel

Vaste agenda

  • Jaarcijfers vorig boekjaar incl. decharge verlening op voordracht van de financiele commissie
  • Lopende jaar qua events bespreken
  • Update op financiele cijfers lopende boekjaar

Begin december – eindejaar bijeenkomst met kerstborrel

Vaste agenda

  • Terugblik op afgelopen jaar
  • Begroting incl. lidmaatschap tarief voor komende boekjaar wordt vastgesteld

U kunt hier de notulen vinden van de afgelopen jaren

2021 december ALV

2021 mei ALV

2020 december ALV

2019 december ALV

2019 oktober BLV

2018 december ALV

2018 mei ALV