Ereleden

Dit zijn (oud) leden van de vLm. Denk aan oud directeuren, bestuursleden e.d. die een bijdrage hebben geleverd aan de vereniging. De duur is voor het leven. Voordracht als “erelid” incl. duur van het gratis persoonlijk lidmaatschap wordt door bestuur vLm ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.

Leden van verdienste

Dit hoeven geen leden zijn van de vLm, dit zijn personen die in de breedste zin een bijdrage hebben gegeven aan het vakgebied. Dit kunnen hoogleraren zijn e.d. Duur wordt per voordracht bepaald. Voordracht als “lid van verdienste” incl. duur van het gratis persoonlijk lidmaatschap wordt door bestuur vLm ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.