Loading...

In 2008 presenteerde de vLm kiemgroep Fashion haar eindrapport. Dit eindrapport is het product van vele maanden werk door vele handen. De trekkers van deze kiemgroep, Frank Huele en Tom Huigen, merkten dat er veel animo was voor een langdurigere samenwerking. Dat was bijvoorbeeld te zien aan de grote opkomst bij de presentatie van de resultaten. Vanuit deze kiemgroep is in 2009 is de Community Fashion Logistiek (door) gestart. Inmiddels heeft de Community vele drukbezochte bijeenkomsten op haar naam geschreven.

Wat willen we bereiken?
• Kennisuitwisseling bevorderen over fashion logistiek en gerelateerde issues
• Ervaringen met nieuwe methoden en technieken delen tussen fashion managers
• Regelmatig activiteiten organiseren die voor fashion logistici interessant zijn

Voor wie interessant?
Voor alle logistieke managers en andere professionals werkzaam in de fashion en aanverwante branches biedt de Community Fashion Logistiek toegevoegde waarde en aantrekkingskracht van vLm. Waar zou voor u de toegevoegde waarde liggen? Laat het ons weten.
• Kennisuitwisseling , netwerken met collega fashion logistici
• Laagdrempelige toegang tot andere fashion bedrijven
• Workshops over Supply Chain financiering, Kalenderplanning & workflow management in de keten, Retouren logistiek, etc.

Wat zijn de plannen voor de komende tijd?
De vLm Community Fashion Logistiek zal je in de naaste toekomst blijven informeren over alle relevante logistieke ontwikkelingen in de Fashion branche. Je kunt meer bedrijfsbezoeken verwachten en themagerichte bijeenkomsten over specifieke onderwerpen. Graag ontvangen wij suggesties voor interessante onderwerpen en bedrijfsbezoeken.

Het bestuur
Tot nu toe wordt de vLm Community Fashion Logistiek voorgezeten door Frank Huele, te bereiken via mob. Nr. 06 25 433 551 en f.huele@concepts.nl . Neem gerust contact op voor suggesties en wensen.

LinkedIn groep
Discussieren over Fashionlogistiek via LinkedIn? Sluit je nu aan bij de LinkedIn groep van vLm Community Fashionlogistiek.

Frank Huele
Frank HueleVoorzitter