Elk probleem is een kans

 

Voor velen geldt ‘laten we 2021 maar zo snel mogelijk vergeten.’ Het Corona virus heeft een grote impact gehad op de logistieke wereld, met veel gedoe tot gevolg. Maar van een probleem kun je als logistiek bedrijf natuurlijk ook een kans maken. Zo is bij veel bedrijven goede ICT veel meer op de agenda komen te staan, al was het maar omdat thuiswerken vaak ‘het nieuwe normaal’ is. Corona heeft ook bij veel bedrijven de ogen doen openen waardoor er meer besef is ontstaan dat een goede logistieke en/of supply chain inrichting een randvoorwaarde is.

 

Daar waar voorheen vaak ‘op de automatische piloot’ werd gewerkt, wordt inmiddels steeds meer nagedacht over de vraag: hoe nu verder? Bedrijven vragen zich af hoe robuust of toekomstbestendig de huidige logistieke inrichting is. Immers, Corona laat zien dat van de één op de ander dag de wereld in hoog tempo kan veranderen. Bedrijven denken nu na en zetten ook steeds vaker concrete stappen, al dan niet met behulp van externen, om te bekijken wat nodig is om ‘klaar’ te zijn op het moment dat de Corona-crisis voorbij is. Er zijn veel bedrijven die zich realiseren dat het nu relatief rustig is, maar dat als straks alles weer los gaat, het weer rennen wordt. Daarop willen zij voorbereid zijn. 

 

Daardoor is het verstandig om van het Corona probleem een kans te maken. Investeer vooral in deze periode tijd en capaciteit om naar de logistiek besturing van het bedrijf te kijken. Wat de afgelopen jaren prima heeft gewerkt, kan zo maar onder druk komen te staan. Klantwensen kunnen veranderen, maar ook de opkomst van technologie heeft een behoorlijke impact. Zet de klok eens een paar jaar vooruit en hoe ziet het bedrijf er dan op logistiek (maar natuurlijk ook in het geheel) uit, wat is daarvoor nodig, hoe groot is de gap tussen nu en dan, hoe ga je deze gap beslechten en wat heb je daar voor nodig. Als je stil blijft zitten, wordt je een keer geraakt. Laten we vooral leren van Corona denk ik dan maar.

 

Steek met een aantal key players binnen het bedrijf, dat gaat dus verder dan het management team, de koppen eens bij elkaar en beantwoord de vraag hoe nu verder. Zo’n sessie geeft vooral inzicht. Daarna komt de stap naar het wat en hoe.  Maak een plan dat intern draagvlak heeft, voer het uit en zorg er zo voor dat het Corona probleem de kans wordt om uiteindelijk als bedrijf succesvoller te worden.

 

Edward Heijnen, supply chain advies en interim management