Nadine Kasbergen – genomineerd voor de 9e Nederlandse Scriptieprijs Logistiek Bachelor – deelt haar ervaringen over het afstuderen: ‘Logistiek op zich is een prachtig vak. In wezen zo simpel (logisch nadenken) en vaak zo complex door verschillende processen die langs elkaar of soms dwars door elkaar lopen. Het mooiste voor de student is als je dit mag uitvoeren in de praktijk in de vorm van een afstudeeronderzoek.’

Voor een Rotterdamse student is afstuderen in de zorg niet de standaard route om te belopen. Toch heeft dit mij enorm aangesproken en veel motivatie gegeven. Laat ik mij eerst even voorstellen: Nadine Kasbergen, 23 jaar en vorig jaar afgestudeerd aan de opleiding Logistics Engineering aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn afstudeeronderzoek heb ik uitgevoerd bij het IJsselland Ziekenhuis. Bij het IJsselland Ziekenhuis heb ik een onderzoek uitgevoerd voor de herinrichting van de material handling van de medische materiaalstromen op de OK. Afgelopen voorjaar heb ik mijn scriptie verdedigd voor de Logistieke Bachelor scriptieprijs!

Logistiek op zich is een prachtig vak. In wezen zo simpel (logisch nadenken) en vaak zo complex door verschillende processen die langs elkaar of soms dwars door elkaar lopen. Het mooiste voor de student is als je dit mag uitvoeren in de praktijk in de vorm van een afstudeeronderzoek. De verscheidenheid aan opdrachten die mijn medestudenten en mede vLm’ers hebben uitgevoerd is enorm leuk om te zien.

Alleen daar sta je dan met al je kennis bij een bedrijf met een opdracht met mensen die er al jaren werken. Graag zou ik jullie, de toekomstige afstudeerder, een aantal tips meegeven:

  • Raak niet onder de indruk door de ervarenheid van de medewerkers, maar gebruik deze kennis! Neem ze mee in jouw leerproces en onderzoek. Deze kennisbommetjes delen graag hun visie, kennis van het proces en alle bottlenecks die zij zien. Vraag ze mee te denken over jouw vraagstelling en doel van het onderzoek. Voor mij heeft het betrekken van de OK manager en Logistiek manager enorm geholpen om het niveau van mijn scriptie te verhogen.
  • Breng verschillende belangen bij elkaar: Zo kwam ik op een OK terecht waar verschillende belangen worden behartigd. Zo wil het operatieteam altijd zijn artikelen voor handen hebben, de logistiek wil de tijd krijgen om de bevoorrading netjes uit te voeren, Inkoop wil niet te prijzige contracten afsluiten en het raad van bestuur wil niet te hoge voorraad- en dervingkosten. Tussen deze belangen kun je zoeken naar de gemene deler. Voor mijn scriptie was dit het leveren van de beste zorg voor een goede balans tussen kosten en opbrengsten. Hier kan elke partij zich in vinden.
  • Denk goed na over je theoretisch kader: Ik heb veel studenten hier op mis zien grijpen. Zonder gedegen nagedacht te hebben over de manier waarop het onderzoek wordt aangepakt kun je geen juiste resultaten op tafel brengen. Tips hiervoor zijn o.a. DMAIC, theory of constraints, business process modelling (BPM), benchmarking etc.

Maar heb ook vooral plezier in het uitvoeren van het onderzoek. Wanneer dit plezier dan wordt beloond met een mooi eindcijfer zou ik zeker niet schromen om je aan te melden voor de 10e editie van de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek!

Scripties kunnen ingediend worden door de opleiding tot 1 november 2018, zie https://vlm.nl/nederlandse-scriptieprijs-logistiek/