In 2016 hebben twee kiemgroepen hun onderzoek afgerond en hun rapport gepresenteerd. Dit zijn de kiemgroepen ‘Leiderschap & Gedrag bij Volatiliteit’ en Lean Six Sigma. Zoals eerder toegezegd zijn deze rapporten nu ook downloadable;

Rapport Volatiliteit Leiderschap en Gedrag Rapport Volatiliteit Leiderschap en Gedrag (Eindversie) Rapport Lean – After sales trends in de kapitaalgoederen sector

Rapport Lean – After sales trends in de kapitaalgoederen sector