De E-fulfilment Academy heeft vandaag van Thuiswinkel.org het ‘e-Academy’-certificaat ontvangen. Daarmee is de E-fulfilment Academy de eerste gecertificeerde bedrijfsopleiding in Nederland op het gebied van e-SCM, een afkorting die staat voor alle e-business aspecten binnen supply chain Management. 

Tijdens Shopping Today, het jaarlijkse E-commerce congres van Thuiswinkel.org, kreeg Pascal van Beek, managing partner van UC Group waarvan de E-fulfilment Academy deel uit maakt, het certificaat uitgereikt uit handen van Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. ‘
De e-business-sector is een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie, maar bedrijven ondervinden steeds meer problemen bij het vervullen van vele duizenden vacatures. Het bedrijfsleven heeft moeite om goed geschoold personeel te vinden. Hoger onderwijs sluit onvoldoende aan op de nieuwe digitale vereisten vanuit het werkveld. Daarnaast mist de e-business-sector een infrastructuur voor continue ontwikkeling van werkende professionals’, aldus Wijnand Jongen bij de lancering van het onderwijs actieprogramma e-Academy.

Kloof
Het e-Academy initiatief is genomen om de kloof tussen onderwijs en praktijk in e-business te overbruggen. ‘
In dit opzicht sluit de visie van de e-Academy naadloos aan bij de doelstelling van E-fulfilment Academy’, aldus programmamanager Nando van Essen. De E-fulfilment Academy focust zich op de belangrijkste E-fulfilment thema’s, verbindt theorie met praktijk en besteedt tijdens de verschillende modules veel tijd aan het uitwerken van praktijkcasussen.   

De E-fulfilment Academy, gestart in 2013, voorziet inmiddels in een duidelijke behoefte om kennis te vergroten op het gebied van Supply chain management en e-business. Ruim 80 managers, projectleiders e.d. van een 60-tal bedrijven hebben inmiddels aan het opleidingsprogramma deelgenomen. Het E-fulfilment Academy-opleidingsprogramma maakt deel uit van UC Group in Rotterdam, een samenwerkingsverband van interim professionals en adviseurs, die gespecialiseerd zijn in het oplossen van supply chain vraagstukken. 


e-Procurement
Het huidige cursusprogramma, met een focus op o.a. ordermanagement, Last mile, E-warehousing, internationale e-fulfilment en retourlogistiek zal in de naaste toekomst worden uitgebreid met andere e-SCM cursussen, waaronder een gespecialiseerde cursus op het gebied van e-Procurement.