https://www.youtube.com/watch?v=2Gj3kOGeQDg

Het wapenfeit van Marijn Slabbekoorn in deze verkiezing? Het opzetten van een compleet duurzaamheidsprogramma voor DHL Nederland. De finalist begon zeven jaar geleden als parttime koerier bij DHL Express en heeft nu een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van duurzaamheid.

Slabbekoorn deed tijdens zijn master aan de Technische Universiteit van Delft onderzoek bij TNO, waar hij afstudeerde op Stakeholder Management in de last mile. Ondertussen zat de finalist nog altijd op de bus voor DHL Express. Slabbekoorn zag kansen; hij stuurde een brief naar de directeur met daarin zijn visie voor DHL. “Binnen een week was ik aangenomen.”

Dat was aan het begin even wennen, vertelt Slabbekoorn. De finalist bracht bij zijn aantreden als GoGreen specialist weinig ervaring mee. “Ik kende de corporate wereld niet. Elke stap die ik wilde nemen moest natuurlijk onderzocht en onderbouwd worden. Ik ben klein begonnen. Eén van mijn eerste cases was de inzet van elektrische auto’s in Amsterdam. Dat bleek financieel goed te doen, mede dankzij subsidie waarop we aanspraak konden maken. Daarna zijn we verder gaan bouwen. De Nederlandse tak rijdt nu met de grootste uitstootvrije vloot van DHL Express.”

De afgelopen jaren heeft de finalist bij DHL Express een volledig duurzaamheidsprogramma op touw gezet. “Het gelukkige geval was dat we in die periode een gehele nieuwe infrastructuur aan het opzetten waren, met allerlei nieuwe panden. Daarin waren nog weinig duurzaamheidsmaatregelen meegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van energiemanagement. Daar ben ik in gaan duiken en heb ik een sluitende case van weten te maken. De nieuwe panden zijn altijd energieneutraal en worden gebouwd in de hoogste duurzaamheidscertificering, BREAAM Outstanding. Het mooie is dat we niet alleen de nieuwe panden duurzaam hebben gemaakt; ook alle oude panden zijn daarna aangepakt, met als resultaat dat in Nederland meer dan een kwart van de energieneutrale panden van DHL Express wereldwijd staat.

De manager werkt tegenwoordig als Program Manager Go Green, op Europees niveau. “De best practices uit Nederland breid ik uit naar andere Europese landen. Alle grote steden krijgen te maken met zero-emission zones. Met de huidige technologie los je dat nog niet op met elektrisch vervoer. Daarom openen we hubs aan de rand van steden. Ons doel is ambitieus: in 2025 moet zeventig procent van alle routes van en naar de klant uitstootvrij zijn.”

Slabbekoorn hoort niet graag ‘nee’ in zijn missie om van DHL een duurzaam bedrijf te maken. “Als het bijvoorbeeld geen goed moment is om iets te realiseren, zou een ander misschien zijn schouders ophalen. Ik ga juist op zoek naar andere manieren die wel binnen het huidige klimaat passen. Bijvoorbeeld door middel van andere constructies. Dat is misschien eigenwijs, maar ik zie het als mijn kracht.”

Logistiek Manager van het Jaar
Op 28 maart klimmen de drie finalisten op het podium om de vakjury en het publiek nog een laatste keer te overtuigen. Logistiek Manager van het Jaar vindt plaats op 28 maart in Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht. Meer informatie over het programma en aanmelding vind je hier. Aanmelden is gratis!