Privacy-verklaring

De vereniging Logistiek management en haar werkorganisatie acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop vereniging Logistiek management persoonsgegevens verwerkt van leden, relaties, klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt vereniging Logistiek management zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

REACTIES

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Gegevens getoond in het formulier
 • IP-adres van de bezoeker
 • Browser agent (om spam te detecteren)

FORMULIEREN

Als bezoekers contactformulieren invullen op de site, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Gegevens getoond in het formulier
 • IP-adres van de bezoeker
 • Browser agent (om spam te detecteren)

Deze gegevens worden opgeslagen in de database van de site en verstuurd per e-mail.

NIEUWSBRIEF

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven door de vereniging Logistiek management indien u een account heeft aangemaakt op deze site. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeld link in het toegezonden e-mailbericht. Berichtgeving vanuit de vereniging Logistiek management vind altijd plaats vanuit het @vlm.nl domein.

VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden door ons niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt met uitzondering van geanonimiseerde data voor de werkzaamheid van deze website (zoals tracking cookies als Google Analytics).

BEVEILIGING

Als bezoekers contactformulieren invullen op de site, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Gegevens getoond in het formulier
 • IP-adres van de bezoeker
 • Browser agent (om spam te detecteren)

Deze gegevens worden opgeslagen in de database van de site en verstuurd per e-mail.

EVENTS

Bij het aanmelden voor evenementen op deze website verzamelen we de volgende gegevens:

 • Gegevens getoond in het formulier
 • Deze gegevens worden gebruikt voor de registratie van evenementen. Deze gegevens worden niet gedeeld met het te bezoeken bedrijf en/of instelling, tenzij anders vermeld. De opgegeven naam wordt vermeld op de site bij de deelnemers.

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt. Wij maken gebruik van de volgende cookies op deze website:

 • Inlog gegevens
 • Google Analytics
 • Sociale netwerken

Voor meer info zie rode banner bovenaan deze pagina

Persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor vereniging Logistiek management uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan leden en relaties verzamelt en verwerkt de vereniging Logistiek management hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, (zakelijke) mobiele telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres.

LIDMAATSCHAP

Als je een account hebt of lid bent van vereniging Logistiek management dan slaan en verwerken we persoonsgegevens op die we gebruiken voor:

 • Lidmaatschap-aangelegenheden
 • Interne analyses
 • Vakbladen (wij delen uw gegevens met de EvoFenedex en Logistiek.nl)

BETALINGSGEGEVENS

Wij slaan geen gegevens op over betalingen. Deze worden verwerkt door onze betalingsprovider.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
vereniging Logistiek management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien vereniging Logistiek management een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop vereniging Logistiek management uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of via de sociale media.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: info@vlm.nl