Loading...

De Persoonlijke Logistiek Prijs is een oeuvreprijs voor iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de logistieke bewustwording en vooruitgang in Nederland. De prijs wordt incidenteel toegekend voor een life-time toewijding aan de logistieke zaak in woord, daad en geschrift. Voor wetenschappers geldt de bijzondere eis dat de persoon in kwestie ‘school’ heeft gemaakt. In 2015 werd de prijs toegekend aan Emeritus hoogleraar Ad van Goor. Hij werd voorgegaan door Prof. drs. M.J. Ploos van Amstel, Prof. ir. C. Botter en Ir. A.H. Schaafsma.

Constant Botter
Constant Botter2000
Botter studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft en maakte de hele ontwikkeling van het vakgebied logistiek van nabij mee vanaf hij in 1965 bij Philips begon. In 1970 schreef hij hier de managementklassieker “Industrie en organisatie: een verkenningstocht”.

In 1971 werd hij gewoon hoogleraar in de interne bedrijfsorganisatie aan de Afdeling der Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven, waarbij hij de rede “Ondernemingsdoeleinden : opstellen en verwezenlijken” uitsprak. In 1992 ging hij met emeritaat.

Hij is mede-oprichter en tien jaar lang voorzitter geweest van de Vereniging Logistiek Management (VLM). Hij is tevens voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement, en de NEVI Research Stichting.

In 2000 ontving Botter de Persoonlijke Logistieke Prijs, een ereprijs van de Vereniging Logistiek Management en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement, omdat hij jarenlang actief is geweest met het opleiden van logistici, onder andere als voorzitter van de tweejarige postdoctorale opleiding ‘Ontwerpen van logistieke besturingssystemen’ aan de TU Eindhoven.

Constant Botter zat in de periode 1981-1982 een korte tijd in de Eindhovense gemeenteraad namens D66.

ir. A.H. Schaafsma
ir. A.H. Schaafsma2003
Prof. Jhr. drs. M.J. Ploos van Amstel
Prof. Jhr. drs. M.J. Ploos van Amstel2005
Walther Ploos van Amstel is een van de vier zonen van hoogleraar in de logistiek Rien Ploos van Amstel, en telg van het Ploos van Amstel-geslacht. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Later, in 2002, is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder Lisa van de Bunt met Ad van Goor en Jo van Nunen als copromotor op het proefschrift Het organiseren van logistieke beheersing.

Zijn eerste baan was bij de producent van toiletpapier Edet in 1985. Hij heeft daarna gewerkt voor een producent van was- en reinigingsmiddelen. Vervolgens was hij meer dan 15 jaar werkzaam als organisatieadviseur voor Cap Gemini en KPMG op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Vanaf 1990 heeft hij tevens in deeltijd gewerkt bij de Hogeschool van Amsterdam en als universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2003 tot en met 2010 was hij in deeltijd hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder. Verder doceerde en/of doceert hij aan onder meer aan de Universiteit Nyenrode, de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Gent, de Vlerick School of Management, en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was ook senior adviseur aan de Business Unit Mobiliteit en Logistiek van TNO in Delft. Op dit moment is hij lector City Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.[4]

Hij is verder onder meer voorzitter van de jury van de Nederlandse Logistiek Prijs van de Vereniging Logistiek Management, de Expertisegroep Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Kennisraad van EVO, expert bij het IMCC en betrokken bij de ontwikkeling van opleidingen bij de Open Universiteit, en de LOI. Hij is commissaris bij Versteijnen Logistics in Tilburg.

Behalve als wetenschapper is jhr. dr. Walther Ploos van Amstel ook actief als house-deejay.

Prof. dr. A.R. van Goor
Prof. dr. A.R. van Goor2015
Van Goor studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bleef hier nog zo’n vijftien jaar werken bij de Faculteit der Economische Wetenschappen met onderwijs en onderzoek op de vakgebieden logistiek, marketing en retailing.

Van 1986 tot 1992 was hij als hoogleraar bedrijfskunde aan de Open Universiteit te Heerlen, en gaf hier inhoud aan de vakgebieden logistiek en marketing. Vanaf 1992 tot en met 2011 is hij hoogleraar Logistiek geweest aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 1998 tot 2005 was hij tevens hoogleraar Logistiek aan de Universiteit Nyenrode.

Sinds 1984 was hij parttime werkzaam als managementconsultant en belast met projecten op het gebied van de distributielogistiek en SCM in uiteenlopende branches; vanaf 1992 onder de eigen naam Largo B.V. te Amersfoort. Daarnaast is hij redacteur geweest van de Kennisbanken Logistiek en Supply Chain Management.

Van Goor was ook in verschillende administratieve functies actief bij de Vereniging Logistiek Management en bij de VEDIS, de Vereniging voor Distributie Economie. Hij was verder lid van de Europese Logistieke Associatie (ELA) en de Amerikaanse beroepsorganisatie Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).

Ons gewaardeerd erelid is in 2020 overleden.