Disclaimer

De informatie op deze website van vereniging Logistiek management wordt met de grootste zorg samengesteld en continu gecontroleerd en onderhouden.

vereniging Logistiek management kan niet echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Dit geldt in het bijzonder voor (verouderde) pagina’s van deze website die via zoekmachines en websites van derden worden bezocht.

vereniging Logistiek management kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat deze website te allen tijde in werking is en dat de voor de website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen.

vereniging Logistiek management behoudt zich het recht voor om de haar website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Toegang tot en gebruik van de website van vereniging Logistiek management (www.vlm.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via deze website worden bekend gemaakt.

Hyperlinks

De website van vereniging Logistiek management bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan vereniging Logistiek management eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Wet- en regelgeving

Deze website en alle andere uitingen van vereniging Logistiek management worden beheerst door het Nederlands Recht, waaronder de (EU) 2016/679 van het Europees Parlement / Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in werking getreden is op 25 mei 2018. De organisatie van vereniging Logistiek management is gevestigd binnen het Arrondissement Utrecht. Onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.