Volgens hoogleraar Jack van der Veen zou Continu Verbeteren een vast onderdeel van de normale bedrijfsvoering moeten zijn. Onderzoek toont echter aan dat slechts 10% van de bedrijven zich gestructureerd met Continu Verbeteren bezighoudt.

Graag zou Willem Nooij, trekker van de voormalige Kiemgroep “Leiderschap & Gedrag bij Volatiliteit”, met positief kritische logistiek eindverantwoordelijken in contact komen om mee van gedachten te wisselen en feedback te krijgen op dit onderwerp. Dit wordt gefaciliteerd tijdens een 2-uur durende interactieve Ronde Tafel bijeenkomst, waarbij Willem Nooij als moderator optreedt. Vanwege het interactieve karakter wordt gezocht naar 4-8 deelnemers. Tijdens de bijeenkomst zal een web-based toolbox voor Continu Verbeteren als uitgangspunt dienen voor de discussie. De toolbox ondersteunt verbeterteams bij de realisatie van verbetering.

Interesse om mee te doen?

Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@vlm.nl o.v.v. Continu Verbeteren.
Bij voldoende belangstelling zal in onderling overleg een datum worden vastgesteld voor een bijeenkomst in maart/april.

Locatie: n.t.b. (in Zoetermeer, op Schiphol of bij één van de deelnemers)

Datum: n.t.b. (streven is maart/april)

Deelnemers zijn:

  • Positief-kritische logistiek eindverantwoordelijken
  • Van bedrijven met tussen de 50-2.000 medewerkers