Over de vereniging Logistiek management

vLm is dé beroepsvereniging voor logistiek managers en specialisten en telt bijna 800 leden. Onze doelstelling is het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomende) logistici door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring. vLm biedt de ‘infrastructuur’ voor het opbouwen van een logistiek netwerk.

De ervaringen die logistici uitwisselen met vakgenoten tijdens vLm-bijeenkomsten, seminars en excursies zorgen voor een verdieping van de logistieke kennis. Met ongeveer vier evenementen en bijeenkomsten per maand die worden georganiseerd door, voor en met leden uit het actieve vLm netwerk, is vLm een zeer actieve beroepsvereniging.

Missie en visie

Wie zijn wij?
Wij prikkelen en ondersteunen de logistiek & supply chain professional in iedere stap van zijn/haar carrière en dragen zo bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en het succes van organisaties.
Het vertrekpunt voor logistiek en supply chain professionals die willen excelleren in het vakgebied.

Waar staan wij voor?
Een onderscheidende, richtinggevende vereniging voor en door logistiek & supply chain professionals.
Door het bieden van kennis, een verrijkend netwerk, kwalificaties en prijzen stellen wij onze leden in staat te excelleren binnen het vakgebied.

0
Deelnemers vLm events
0
Unieke event bezoekers
0
Unieke bedrijven bij events
0
Bedrijven lid 2021
0
Linkedin
volgers
0
Twitter
volgers
0
Facebook
volgers
0
vLm Linkedin
Groep
Historie

Dagelijks Bestuur

Peter Oosterbeek
Peter OosterbeekVicevoorzitter
Daniëlle </br> Pelt
Daniëlle
Pelt
Penningmeester

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester, benoemd door de ALV voor een periode van 3 jaar. De bestuurders zijn ingeschreven bij het KVK en gemachtigd overeenkomsten te sluiten namens de vereniging.

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur voert de regie over de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

Roberto Palland
Roberto PallandBestuurslid
Hans van der Spek
Hans van der SpekBestuurslid
Arno Wijnands
Arno WijnandsBestuurslid
Serge Claesen
Serge ClaesenBestuurslid

Financiële commissie

De Financiële Commissie controleert het Dagelijks Bestuur en geeft input. Deze commissieleden houden toezicht op de financiële situatie, het jaarverslag en de budgettering. Jaarlijks geeft de commissie tijdens de ALV toelichting hierover aan de leden.

Jan-Paul Drenth
Jan-Paul DrenthCommissielid
Edgar </br> Peet
Edgar
Peet
Commisielid

Statuten